Artykuł 69/06

Artur Zimny
Problemy mieszkaniowe w krajach Unii Europejskiej
Przyczyny niezadowolenia z warunków mieszkaniowych można, zdaniem autora, podzielić na dwie kategorie: wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsza kategoria odnosi się do problemów związanych z powierzchnią, stanem technicznym i wyposażeniem mieszkania, natomiast druga do problemów wynikających z otoczenia, w którym znajduje się mieszkanie. Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie stopnia, w jakim ludność poszczególnych krajów UE borykała się w 2007 roku z wybranymi problemami mieszkaniowymi. Problemy te zostały zaprezentowane z podziałem na bezpośrednie (przyczyny wewnętrzne) i pośrednie (przyczyny zewnętrzne). Ponadto, w opracowaniu przedstawiono relację  między stopniem nasilenia omawianych problemów w poszczególnych krajach a poziomem rozwoju gospodarczego tych krajów.
Słowa kluczowe: sytuacja mieszkaniowa, polityka mieszkaniowa, Unia Europejska

Housing Problems in the EU Member States
There are two categories of the causes of discontent with housing conditions: internal and external. The first category is linked to problems with floor space, technical conditon and equipment of dwelling. The second category is connected with environment of the dwelling.  The aim of this study is to show the degree of selected housing problems in the EU member states in the year of 2007. These problems have been divided into direct problems (internal causes) and indirect problems (external causes). Moreover, the author presented relation between the degree of housing problems in individual countries and the level of economic development of these coutnries.
Keywords: housing conditions, housing policy, European Union

Cytowanie (APA): Zimny, A. (2009). Problemy mieszkaniowe w krajach Unii Europejskiej. Świat Nieruchomości, (3(69)), 46-51.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support