Profil czasopisma

ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI jest prężnie działającym kwartalnikiem naukowym wydawanym nieprzerwanie od 1991 roku. Formuła programowa zakłada podejmowanie szerokiej tematyki związanej z różnymi uwarunkowaniami towarzyszącymi gospodarowaniu nieruchomościami (m.in. zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, analiza rynku, inwestowanie w nieruchomości). W 2008 roku nowym wydawcą kwartalnika stała się Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która postawiła sobie za cel rozwój oraz podniesienie walorów merytorycznych czasopisma - w tym sprostanie wymogom nowego rynku czasopism naukowych. Nowa formuła czasopisma zakłada, że periodyk będzie międzynarodową platformą wymiany dorobku naukowego pomiędzy badaczami z Europy, w tym w szczególności z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu ostatnich kilku lat na łamach naszego czasopisma publikowali swoje wyniki badań naukowcy z Anglii, Bułgarii, Chorwacji, Niemiec, Polski, Słowacji oraz Włoch.

Standardy

Chcąc przyczynić się do podniesienia jakości wiedzy o rynku nieruchomości Redakcja dołożyła wszelkich starań, aby wydawany przez nas periodyk zawierał publikacje na najwyższym poziomie, ukazujące najistotniejsze zagadnienia wpisujące się w jego formułę tematyczną. Każdy wydawany numer spełnia wszystkie wymagania stawiane czasopismom naukowym (wszystkie artykuły są recenzowane  przez dwóch  niezależnych recenzentów w tzw. formule „double-blind review proces”, a recenzje archiwizowane, wszystkie publikowane artykuły posiadają streszczenia w języku polskim i angielskim, czasopismo posiada ogólnodostępną stronę internetową z dostępem do streszczeń). Każdy ostatni numer czasopisma z danego roku jest wydawany w całości w języku angielskim.