Numer 93

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny 93 numer „Świata Nieruchomości” zawiera 8 opracowań naukowo-badawczych, podejmujących ważne, aktualne problemy gospodarki nieruchomościami i inwestycji. Publikowane w tym numerze artykuły uporządkowane zostały w pięć grup tematycznych: rynek, gospodarowanie nieruchomościami, mieszkalnictwo, finanse i inwestycje. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, jak zmiany w prawie dotyczącym nieruchomości, komunikaty z konferencji naukowych poświęconych problematyce inwestycji i nieruchomości oraz nowości wydawnicze.
W pierwszej grupie tematycznej – rynek – przedstawiono ciekawe opracowanie autorstwa Adama Czerwińskiego i Daniela Rodzenia opisujące metodę szacowania kosztów działań informacyjnych na rynkach nieruchomości podejmowanych przez nabywców. Działania informacyjne nabywców nieruchomości przedstawiono przy pomocy schematu blokowego, który zawiera charakterystykę nośników działań informacyjnych oraz opisy działań.
Druga grupa tematyczna – gospodarowanie nieruchomościami – zawiera również dwa opracowania. W pierwszym artykule tej grupy Anna Trembecka wskazuje, że Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym daje gminom możliwość naliczania i egzekwowania opłat planistycznych w przypadku wzrostu wartości nieruchomości. Jednak opłaty planistyczne są za rzadko przez gminy egzekwowane. Autorka analizuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone na terenie Krakowa oraz ustala zakres naliczania i egzekwowania opłat planistycznych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Drugim artykułem jest opracowanie Anny Jędrzejko i Macieja M. Wierzchowskiego poświęcone identyfikacji i ocenie przemian w użytkowaniu gruntów w wybranych miastach aglomeracji śląskiej oraz uwarunkowaniom tych przemian.
Kolejna grupa tematyczna – mieszkalnictwo – zawiera w tym numerze dwa artykuły. Stanisław Belniak porusza problematykę mieszkań socjalnych. Opracowanie podejmuje próbę określenia zjawiska, jakim jest budownictwo mieszkań socjalnych w Polsce. Rozważania te zostały zilustrowane działaniami w tym zakresie podejmowanymi w gminie miejskiej Kraków w latach 2007–2013. W drugim artykule tej grupy Agnieszka Szczepańska analizuje strukturę przedmiotową transakcji na wtórnym rynku mieszkaniowym. Szacuje się, że w Polsce lokale mieszkalne w budownictwie prefabrykowanym wielkopłytowym stanowią około 30% wszystkich zasobów mieszkaniowych i tym samym stanowią istotny składnik lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych. Autorka przedstawia analizę rynku nieruchomości w segmencie lokali mieszkalnych w budownictwie prefabrykowanym wielkopłytowym na obszarze miasta Olsztyna.
W kolejnej grupie tematycznej – finanse – zaprezentowane zostały również dwa artykuły. Piotr Kasprzak przygotował artykuł poświęcony funduszom inwestycyjnym na rynku nieruchomości w Hiszpanii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fundusze SOCIMI. Rozważania zostały zilustrowane badaniem wybranych hiszpańskich funduszy nieruchomości oraz indeksów rynkowych tych funduszy notowanych na giełdzie w Madrycie. Drugim opracowaniem jest artykuł Michała J. Kowalskiego i Janusza Nesteraka, podejmujący problematykę specyficznych uwarunkowań zarządzania wartością w przedsiębiorstwie deweloperskim. Autorzy zwrócili uwagę na potrzebę takiego doboru metod identyfikacji tych uwarunkowań oraz ich pomiaru, który będzie zgodny z logiką kreowania wartości oraz pozwoli wykorzystywać wyniki badań w procesie zarządzania, a przede wszystkim w budowaniu właściwych relacji pomiędzy właścicielami i menadżerami przedsiębiorstw deweloperskich.
Ostatni w tym numerze dział tematyczny – inwestycje – zawiera opracowanie Jarosława Szredera, koncentrujące się na wybranych aspektach działalności land-deweloperskiej. Autor prezentuje model procesu deweloperskiego typu land-development, a następnie analizuje kluczowe czynniki mające wpływ na sukces tego typu przedsięwzięć.
Treść numeru zamykają stałe działy Czasopisma:
zmiany w prawie – dotyczące ustawy krajobrazowej;
konferencje:
   • Sprawozdanie z XXII Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów ERES (European Real Estate Society) (Turcja, Istambuł, 24-27 czerwca 2015 roku);
   • Sprawozdanie ze Szkoły Letniej organizowanej przez ERSA/ ERES (Austria, Wiedeń, 5-14 lipca 2015 roku);
na rynku wydawniczym – prezentacja publikacji „Poradnik dla zarządcy budynku biurowego” autorstwa Agnieszki Chmarzyńskiej.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 14
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support