Numer 91

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny 91 numer „Świata Nieruchomości” zawiera 9 artykułów naukowych, podejmujących aktualne oraz ważne zagadnienia inwestowania i gospodarowania nieruchomościami. W tym numerze publikujemy artykuły o dość zróżnicowanej tematyce. Zostały one uporządkowane w sześć grup tematycznych: rynek, finanse, problemy rozwoju miast, inwestycje, zarzadzanie nieruchomościami i prawo. Niniejszy – 91 numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, jak zmiany w prawie i informacje wydawnicze.
W pierwszej grupie tematycznej – rynek – proponujemy dwa ciekawe opracowania.Pierwsze opracowanie przyjmuje założenie, że obserwowane ostatnio, znaczne fluktuacje cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych wskazują na potrzebę wykorzystania nowych narzędzi do ich pomiaru i analizy. Takim narzędziem są, zdaniem autora, metody ze zmiennymi zero-jedynkowymi, pozwalające obliczać hedoniczne indeksy cen mieszkań, dla średniej wielkości rynków mieszkaniowych. Taka metoda została zastosowana do badania cen mieszkań w Rzeszowie. Drugim opracowaniem tej grupy  jest artykuł analizujący oczekiwania klientów wobec biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przedstawiono tu wyniki badań, oparte na metodzie ankietowej, mogące stanowić efektywną podstawę do dopasowania zasad funkcjonowania i oferty biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami do oczekiwań klientów i podniesienia jakości świadczonych przez nie usług.
Druga grupa tematyczna – finanse – zawiera również dwa, aktualne opracowania. Pierwszy podejmuje problem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Jest to działanie dotkliwe dla użytkowników wieczystych nieruchomości, w szczególnie centrach dużych miastach. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione badaniem empirycznym, przeprowadzonym na lokalnym rynku nieruchomości. W drugim artykule tej grupy Autorka przyjmuje za punkt wyjścia stwierdzenie, że definicja budowli jest nieprecyzyjna. Prowadzi to do różnego stosowania przepisów prawnych dotyczących opodatkowania budowli i daje zbyt dużą dowolność interpretacyjną organom podatkowym przy ustalaniu podatku od nieruchomości. W konkluzji swych rozważań Autorka próbuje doprecyzować definicję budowli.
Kolejna grupa tematyczna – problemy rozwoju miast – zawiera dwa, ciekawe artykuły. W pierwszym artykule, Autor przybliża polskim czytelnikom, zajmującym się inwestycjami mieszkaniowymi i specjalistom rynku nieruchomości, ideę „Ruchu Nowej Urbanistyki”. Autor przedstawia krótką historię, idee i zasady Ruchu Nowej Urbanistyki. Na przykładzie badań prowadzonych w USA, Autor ukazuje rolę, jaką odgrywa tu jakość projektu urbanistycznego i architektonicznego. Następny artykuł analizuje warunki rewitalizacji obszarów mieszkalnych, współfinansowanych ze środków unijnych. W swych rozważaniach wskazuje, że wytyczne delimitacji obszarów zabudowy mieszkalnej, zdegradowanej, kwalifikującej się do rewitalizacji, są nieprecyzyjne i niesprawiedliwe. Autorka przedstawia bariery, zawarte w tych wytycznych, utrudniające opracowywanie programów i projektów rewitalizacyjnych w tym zakresie.
Grupa tematyczna – inwestycje – jest reprezentowana przez jeden artykuł, który prezentuje wyniki badań własnych dotyczących wpływu lokalizacji hoteli klasy ekonomicznej na akceptację cen ich usług przez klientów. Dokonano tu również przeglądu czynników wpływających na poziom cen usług hotelowych.
W ramach grupy tematycznej – zarządzanie – proponujemy czytelnikom artykuł, podejmujący próbę identyfikacji, analizy i strukturalizacji sytuacji negocjacyjnych występujących w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi w systemie zleceniowym. Wskazano tu trzy zasadnicze grupy problemów, które są rozwiązywane przy pomocy negocjacji: zawieranie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawieranie umów najmu oraz umów na dostawę materiałów i usług, związanych z eksploatacją nieruchomości.
W szóstej, ostatniej grupie tematycznej – prawo – proponujemy artykuł poświęcony analizie dostępu do sieci telekomunikacyjnej usytuowanej na nieruchomości, w tym w budynku, nie będącej własnością firmy telekomunikacyjnej. W artykule zwrócono uwagę na odmienne funkcje ustanowienia tego rodzaju dostępu, w stosunku do ogólnych zasad ustanawiania dostępu do sieci stanowiącej własność innego przedsiębiorcy.
Treść numeru zamykają stałe działy Czasopisma:
zmiany w prawie – charakteryzujący instytucję obszaru funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym,
na rynku wydawniczym – prezentujący publikację Macieja J. Nowaka i Iwony Foryś pt. „Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami”, wydaną przez wydawnictwo Poltext, oraz publikację Michała Głuszaka i Bartłomieja Marony pt. „Podatek Katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości” również wydaną przez wydawnictwo Poltext.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 14
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support