Numer 86

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny 86 numer „Świata Nieruchomości” to czwarty numer czasopisma w tym roku, więc zgodnie z przyjętymi zasadami, wydany został w języku angielskim. Zawiera on 8 artykułów naukowych, podejmujących aktualne i ważne problemy inwestowania i gospodarowania nieruchomościami.  W tym numerze publikujemy artykuły o dość zróżnicowanej tematyce. Zostały one uporządkowane w cztery grupy tematyczne: rynek, mieszkalnictwo, rewitalizacja i finanse. Niniejszy numer zawiera również stałe pozycje, jak komunikaty z konferencji naukowych poświęconych problematyce nieruchomości. Nadto, ze względu na fakt, że jest to ostatni numer czasopisma w roku 2013, zamieszczamy roczny spis treści oraz listę recenzentów.
W pierwszej grupie tematycznej – rynek – proponujemy dwa ciekawe opracowania. Pierwszym opracowaniem jest artykuł podejmujący próbę charakterystyki i porównania rynków nieruchomości lokalowych na obszarach Starego Miasta oraz Starego Podgórza w Krakowie.  Autorzy, wykorzystując bazy nieruchomości lokalowych stworzone dla obu wybranych obszarów ustalili, przy zastosowaniu analizy statystycznej, cechy nieruchomości najbardziej wpływające na ich ceny. Drugim opracowaniem jest artykuł przedstawiający analizę taksonomiczną rozwoju ekonomicznego obszarów znajdujących się w sferze oddziaływania polskich lotnisk cywilnych.
Druga grupa tematyczna – mieszkalnictwo – zawiera również dwa opracowania. W pierwszym artykule tej grupy zbadano ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego w okresie pokryzysowym na Słowacji. Wskazano tu, że ostatni światowy kryzys ekonomiczny miał wyraźny wpływ na rynek nieruchomości na Słowacji. Negatywne skutki tego kryzysu odczuli nie tylko deweloperzy, ale i gospodarstwa domowe, które już spłacają kredyty lub są zainteresowane zakupem mieszkania na kredyt. Drugi artykuł poświęcony został polityce mieszkaniowej Bułgarii w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wskazano nowe przejawy i aspekty problemu mieszkaniowego oraz próby jego rozwiązania.  
Kolejna grupa tematyczna – rewitalizacja – zawiera dwa artykuły. Pierwszy porusza problematykę  prowadzenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Przedstawia tu obowiązujące procedury administracyjne w procesie budowlanym, związanym z obiektami zabytkowymi oraz rodzaje prac, jakie miały miejsce przy rewitalizacji obiektów zabytkowych Krakowa w ostatnich latach. Drugim artykułem tej grupy jest opracowanie analizujące przesłanki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Autorzy podkreślają, że inwestorzy woleli dotąd wykorzystywać tereny niezagospodarowane, jednak sytuacja w tym zakresie się zmienia. Wskazano zalety wykorzystywania przez inwestorów terenów poprzemysłowych, takie, jak: połączenie z istniejącą siecią dystrybucji, dostęp do infrastruktury, mniej skomplikowany proces uzyskiwania pozwoleń budowlanych.
Wreszcie w czwartej, ostatniej grupie tematycznej – finanse – proponujemy dwa artykuły. Pierwszy analizuje możliwości wykorzystania listów zastawnych do finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Autor wskazuje, że potencjał banków hipotecznych nie daje możliwości rozwinięcia systemu finansowania akcji kredytowej nieruchomości mieszkaniowych. Stąd ważne znaczenie wspomagające system mogą mieć listy zastawne. W ostatnim artykule autorzy prezentują pozafiskalne bodźce reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce. Na tej bazie analizują najważniejsze wyzwania stojące przed reformą opodatkowania nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem analizy potencjalnych skutków o charakterze pozafiskalnym.
Z wielkim żalem przyjęła Redakcja informację o nagłej śmierci, naszego długoletniego współpracownika, autora artykułów, recenzenta, Profesora Ing. Kolomana Ivanički. Przybliżamy Państwu Sylwetkę Profesora.
Kolejny stały dział – konferencje – zawiera informacje o konferencjach naukowych podejmujących problematykę inwestycji i nieruchomości: 18th International Scientific Conference "Restructuring of Enterprises and Economies in the Conditions of Global Market Development" oraz “International Scientific Conference Investments in tangible and financial assets”.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support