Numer 85

STRESZCZENIE NUMERU

 Kolejny 85 numer „Świata Nieruchomości” zawiera on 8 opracowań, podejmujących ważne i aktualne problemy inwestowania i gospodarowania nieruchomościami. Zostały one uporządkowane w trzy grupy tematyczne: problemy rozwoju miast, rynek i finanse. Niniejszy – 85 numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, jak zmiany w prawie nieruchomości, komunikaty z konferencji naukowych poświęconych problematyce nieruchomości.
Pierwsza grupa tematyczna – problemy rozwoju miast – zawiera trzy opracowania. Wśród nich, jako pierwszy, jest artykuł prezentujący wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Rozwoju Miast na temat wyznaczników gospodarki przestrzennej w Polsce. Na podstawie tych ustaleń Autorzy szacują zapotrzebowanie na nowe tereny pod inwestycje mieszkaniowe. Następnym artykułem jest opracowanie podejmujące próbę określenia zmian w użytkowaniu gruntów na terenie Śródmieścia Krakowa. Kolejnym artykułem, podejmującym bardzo aktualny i drażliwy problem, jest opracowanie na temat „osiedli grodzonych”. W artykule podniesiono przede wszystkim pozytywne cechy tego zjawiska: nowoczesność obiektów, wysoki standard wyposażenia budynków, koncentrację przestrzeni publicznej (place zabaw, deptaki, parkingi). Zjawisko to jest jednak oceniane czasem odmiennie. Należy mieć nadzieję, że podjęte zostaną badania zmierzające do uchwycenia negatywnych stron tego zjawiska.
W kolejnej grupie tematycznej – rynek – proponujemy również trzy ciekawe opracowania. Pierwszym opracowaniem jest problem opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości. W artykule zwrócono uwagę na małą precyzję przepisów w tym zakresie oraz przedstawiono konsekwencje błędnej decyzji dla zbywającego i nabywającego nieruchomość. Drugim opracowaniem jest artykuł wyjaśniający problemy bezpośredniego i pośredniego inwestowania w nieruchomości. Analizie poddano zalety i wady obu form inwestowania. Trzecim artykułem, w tej grupie tematycznej, jest opracowanie przedstawiające wyniki badania wpływu hałasu lotniczego na ceny nieruchomości mieszkaniowych. Autorka rozpatruje ten problem na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych położonych w granicach obszaru ograniczonego użytkowania Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Trzecia grupa tematyczna – finanse – zawiera dwa opracowania. W pierwszym artykule, zbadano wzajemne uwarunkowania i interakcje pomiędzy sektorem finansowym, rynkiem nieruchomości oraz przedsiębiorstwami branży budowlanej, w szczególności określanymi mianem MSP. W następnym artykule tej grupy autorzy przedstawiają wyniki badań nad wpływem liczby składników w portfelu nieruchomości na ryzyko inwestycyjne.
Stały dział – zmiany w prawie – informuje o problemach sporządzania miejscowych planów zagospodarowaniu przestrzennego.
Kolejny stały dział – konferencje – zawiera informacje o konferencjach podejmujących problematykę inwestycji i nieruchomości: XX Konferencji ERES w Wiedniu, XXI Konferencji Towarzystwa Naukowego Nieruchomości we Wrocławiu oraz Konferencji ITCRES 2013 w Bratysławie.
W nowym dziale – sylwetki – przedstawiamy osobę Pani Profesor dr hab. Haliny Henzel, długoletniego Kierownika Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z okazji Jubileuszu.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support