Numer 84

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny 84 numer „Świata Nieruchomości” zawiera 10 opracowań, podejmujących aktualne, i jak się wydaje, ciekawe problemy gospodarowania nieruchomościami. W tym numerze publikujemy artykuły o dość zróżnicowanej tematyce. Zostały one uporządkowane w pięć grup tematycznych: gospodarowanie nieruchomościami, rynek, problemy rozwoju miast, finanse, prawo. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, jak zmiany w prawie oraz komunikaty z konferencji i recenzję.
Pierwsza grupa tematyczna – gospodarowanie nieruchomościami – zawiera trzy opracowania. Otwiera ją artykuł wyjaśniający istotę trójwymiarowej rejestracji praw do nieruchomości. W artykule przedstawiono możliwości i skutki wprowadzenia do polskiego systemu prawnego pojęcia trójwymiarowej nieruchomości oraz problemy związane z dookreśleniem przestrzennych granic prawa własności do nieruchomości. Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł  przedstawiający problemy gospodarki nieruchomościami w gminach nadmorskich w kontekście funkcjonowania obiektów wojskowych. Zwrócono tu m. in. uwagę na wykształcenie się dualizmu cenności nadmorskich gruntów wojskowych wśród społeczności lokalnych jak i władz samorządowych. Ostatnim opracowaniem tej grupy jest artykuł wyjaśniający instytucję służebności przesyłu i próbę wyjaśnienia uregulowania stanu prawnego urządzeń przesyłowych posadowionych na cudzych nieruchomościach.
W kolejnej grupie problemowej – rynek – proponujemy dwa opracowania. W pierwszym artykule autorka prezentuje wyniki badania sezonowości rynku nieruchomości w ciągu roku. Opisano tu efekty kalendarzowe występujące na rynku nieruchomości w Polsce. W drugim artykule wyjaśniona instytucję „rent to buy a home”, którą można przetłumaczyć jako „wynajmij, żeby wykupić”. Punktem wyjścia do wyjaśnień jest brytyjski program działający na terenie Anglii, pozwalający na zakup domów mieszkalnych nawet przez niezamożne osoby. Jest to interesująca, nieznana w naszym kraju instytucja.
W grupie problemowej – problemy rozwoju miast – zamieszczono jeden artykuł. Autoszy prezentują i analizują rządowy dokument „Polska 2030” dotyczący koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Jego podstawowym celem jest przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego w Polsce. Wskazują jednak na okoliczności sprawiające, że są małe szanse na wdrożenie zawartych tam zaleceń i działań.
W grupie tematycznej – finanse – proponuje się trzy opracowania. Autorka pierwszego opracowania wyjaśnia zawartość informacyjną świadectw charakterystyki energetycznej budynków i wskazuje na ich znaczenia w szacowaniu nieruchomości. Podkreśla, że rzeczoznawca majątkowy w procesie wyceny powinien wykorzystywać wszelkie dostępne dane o nieruchomościach, a zatem i informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku winny być wykorzystywane przy określaniu wartości nieruchomości. W drugim artykule tej grupy Autor analizuje opodatkowanie działalności deweloperskiej i przedstawia metodę optymalizacji opodatkowania stosowaną przez duże struktury kapitałowe zajmujące się działalnością deweloperską i obrotem nieruchomościami. Ostatni artykuł tej grupy podejmuje problemy szacowania wartości budowli, obiektów małej architektury i samodzielnych urządzeń budowlanych, które coraz częściej stają się przedmiotem oddzielnych analiz wartości, wynikających między innymi z warunków zawartych w ustawie podatkowej.
Następna grupa tematyczna – prawo – zawiera jeden artykuł, którego Autor przyłącza się do dyskusji na temat reformy polskiego prawa budowlanego i przedstawia konstrukcję pozwolenia budowlanego na gruncie obowiązującego prawa, a następnie wyjaśnia najważniejsze tezy założeń nowej ustawy – Prawo budowlane, związane z deregulacją procesu budowlanego.
W stałym cyklu – zmiany w prawie – nasz korespondent podejmuje próbę doprecyzowania kategorii „cel publiczny” w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w kontekście zmian innych ustaw.
W dziale – konferencje – zamieszczono informację o XXIX Konferencji Naukowej American Real Estate Society.
Niniejszy numer Czasopisma kończy dział – na rynku wydawniczym – gdzie zaprezentowana została książka Andrzeja Jakiego pt.: Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Cena: 0,00 zł
Niedostępne
Ilość w magazynie: 0
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support