Numer 82

 STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny 82 numer „Świata Nieruchomości”. Zawiera on 8 opracowań, podejmujących aktualne problemy inwestowania i gospodarowania nieruchomościami. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” wydany został w języku angielskim, aby umożliwić szerszemu gronu czytelników zapoznać się z aktualnymi problemami inwestowania i gospodarki nieruchomościami w Polsce. Na naszych łamach publikujemy również trzy opracowania autorów zagranicznych. Zamierzamy kontynuować publikację jednego, ostatniego w roku, numeru naszego czasopisma w języku angielskim. Numer ten, ostatni w roku 2012, tradycyjnie zawiera listę recenzentów  oraz roczny spis treści, co da czytelnikom zagranicznym informację o tytułach publikowanych w tym roku opracowań.  
W tym numerze publikujemy artykuły o dość zróżnicowanej tematyce. Zostały one uporządkowane w cztery grupy tematyczne: rynek, inwestycje, gospodarowanie nieruchomościami i mieszkalnictwo. Niniejszy - 82 numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, jak komunikaty z konferencji i innych wydarzeń.
Pierwsza grupa tematyczna – rynek – zawiera cztery  opracowania. Wśród nich, jako pierwszy, jest artykuł, w którym zaprezentowano wyniki analizy rozwoju rynku nieruchomości biurowych w Bratysławie. Uwaga została również skoncentrowana na wskazaniu kierunków rozwoju rynku powierzchni biurowych w stolicy Słowacji w najbliższych latach. Następnym artykułem o podobnym przedmiocie badania jest opracowanie analizujące podaż powierzchni biurowej w budynkach zrównoważonych w Polsce. W artykule wyjaśniono koncepcję nieruchomości zrównoważonej oraz jej zasadnicze cechy. W części empirycznej przedstawiono podaż komercyjnych nieruchomości zrównoważonych, posiadających certyfikaty ekologiczne. W trzecim artykule autorka wyjaśnia, że przez trzydzieści lat instytucje odpowiedzialne  za  międzynarodowy kształt standardów  wyceny dążyły do ujednolicenia definicji pojęć, istotnych w procesie wyceny. Jednakże ostatnio ujawniło się w tym zakresie wiele rozbieżności. Artykuł wskazuje przyczyny i skutki rozbieżności interpretacyjnych wartości rynkowej. Czwarty artykuł z tej grupy analizuje prognozy rynku nieruchomości komercyjnych w Wielkiej Brytanii. Główną uwagę skierowano na  ocenę trafności prognoz dotyczących rynku nieruchomości komercyjnych w Wielkiej Brytanii w latach 2000 - 2011.
W kolejnej grupie tematycznej – inwestycje – proponujemy dwa ciekawe opracowania. Pierwszym opracowaniem  jest raport z badań pilotażowych, prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, nad stosunkiem polskich miast do inwestorów. Położono tu nacisk na identyfikację barier instytucjonalnych, które utrudniają realizację projektów inwestycyjnych w poszczególnych miastach. Bariery te w dużej części tworzone są przez władze miast, przy czym intensywność ich występowania jest bardzo różna. To sprawia, że aktywność inwestycyjna w poszczególnych miastach jest różnie oceniana. Drugim opracowaniem jest artykuł wyjaśniający lepsze zabezpieczenie klientów deweloperów, dzięki Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
Trzecia grupa tematyczna – gospodarowanie nieruchomościami – zawiera artykuł opisujący sposób użytkowania gruntów w miastach Polski.
Wreszcie ostatnia w tym numerze czasopisma grupa problemowa – mieszkalnictwo – Przygotowany artykuł przedstawia różne działania rządów w zakresie inicjatyw, systemów subsydiowania i tworzenia instytucji wspierających dostępność mieszkań dla ubogich i średniozamożnych grup ludności. Czynnikiem wspierania mieszkalnictwa socjalnego jest fakt, iż zwiększa ono mobilność ludności i daje pozytywny efekt dla rynku pracy.
Niniejszy numer Czasopisma zawiera listę recenzentów oceniających artykuły publikowane w czasopiśmie. Pracy Recenzentów zawdzięczamy, w znacznej mierze, wysoką ocenę naszego Czasopisma przez specjalistów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skutkującą 5 – punktową oceną publikowanych artykułów.
Stały dział – konferencje – informuje o dwóch ciekawych wydarzeniach. Przedstawiamy informację o XVII Miedzynarodowej Konferencji Naukowej „Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies” . Drugim wydarzeniem, o którym z radością informujemy,  jest nadanie prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu, byłemu Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Doktoratu Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie.

 

 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support