Numer 81

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny 81 numer „Świata Nieruchomości”, zawierający 9 opracowań, podejmujących aktualne problemy inwestowania i gospodarowania nieruchomościami, uporządkowanych w siedem grup tematycznych: inwestycje, rynek, mieszkalnictwo, gospodarowanie nieruchomościami, finanse, prawo oraz problemy rozwoju miast. Niniejszy numer zawiera również stałe pozycje, jak zmiany w prawie oraz komunikaty z konferencji i innych wydarzeń.
Pierwsza grupa tematyczna – inwestycje – zawiera jedno opracowanie. Jest nim artykuł precyzujący zasady poprawnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ich znaczenie dla wykonawcy przy określaniu ceny ofertowej. Szczególną uwagę zwrócono na opis przedmiotu zamówienia oraz opis sposobu obliczenia ceny ofertowej. Jest to bardzo aktualny i ważny problem, którego poprawne rozwiązywanie nie doprowadziłoby do upadku wielu firm budowlanych.
W kolejnej grupie problemowej – rynek – proponujemy jedno opracowanie, analizujące percepcję przez zleceniodawców cech i postaw pośrednika w obrocie nieruchomościami. Analiza ta przeprowadzona została w kontekście budowania relacji biznesowych, w układzie pośrednik – klient.
W grupie problemowej – mieszkalnictwo – zamieszczono dwa artykuły. Autorzy pierwszego opracowania zastanawiają się nad uwarunkowaniami prawnymi możliwości prowadzenia działalności inwestycyjnej przez TBS-y. Analizują możliwość utworzenia przez TBS spółki zależnej w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej polegającej na budownictwie mieszkaniowym. Wykazują, że jest to dopuszczalna prawem forma stopniowego dochodzenia najemców do własności lokali mieszkalnych. W drugim artykule autor opisuje instytucję przymusowej sprzedaży lokalu w trybie przepisów ustawy o własności lokali. Wskazuje, że wspólnocie mieszkaniowej przysługuje prawo zapoczątkowania postępowania sądowego, którego przedmiotem jest przymusowa sprzedaż lokalu, a w konsekwencji czego usunięcie kłopotliwego sąsiada z grona wspólnoty.
Następna grupa tematyczna – gospodarowanie nieruchomościami – zawiera artykuł analizujący skutki finansowe uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W artykule, w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz doświadczenie praktyczne, przedstawiono zarys autorskiej metody szacowania finansowych skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w układzie wpływu na dochody własne gminy i wpływu na ponoszone przez gminę wydatki.
W grupie tematycznej – finanse – autor  przedstawia i analizuje strukturę kapitałową spółek sektora deweloperskiego oraz związek między rentownością spółek a poziomem ich zadłużenia. Punktem wyjścia do tej analizy jest przegląd najpopularniejszych teorii kształtowania się struktury kapitałowej w firmach.
W grupie tematycznej – prawo – proponujemy dwa artykuły. Autorzy pierwszego opracowania analizują istotę i zmianę instytucji wieczystej dzierżawy od momentu jej utworzenia oraz  zastanawiają się nad perspektywami wieczystego użytkowania w Polsce. Natomiast autor kolejnego artykułu wyjaśnia nowe rozumienie instytucji timeshare, po uchwaleniu zmian w odpowiednich ustawach.
W ostatniej grupie – problemy rozwoju miast – artykuł prezentuje podstawowe zasady lokalizacji cmentarzy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne oraz praktykę urbanistyczną.
W stałej części Czasopisma – zmiany w prawie – nasz stały współpracownik wyjaśnia zasady przekształcania prawa  użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
Niniejszy numer Czasopisma kończy dział – konferencje – informujący o dwóch ciekawych konferencjach naukowych. Informujemy również o Finale IX Konkursu „Samorządu Terytorialnego” na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu i zagadnień decentralizacji. 

 

 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support