Numer 80

STRESZCZENIE NUMERU

 

80 numer czasopisma „Świat Nieruchomości” dotyczy aktualnych i ciekawych problemów inwestowania i gospodarowania nieruchomościami. Publikowane w tym numerze artykuły uporządkowane są w następujące grupy tematyczne: inwestowanie, rynek, mieszkalnictwo i gospodarowanie nieruchomościami. W numerze tym proponujemy również stałe pozycje: zmiany w prawie i raport z sympozjum naukowego.
Pierwsza grupa tematyczna – inwestowanie – zawiera cztery artykuły. Niniejszy numer otwiera artykuł, analizujący rolę, jaką pełni decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozwoju grupy miast, tzw. „polskich metropolii”, czyli Gdańska, Poznania, Krakowa, Łodzi oraz Wrocławia. Przedstawiono tu syntetyczną charakterystykę wydawanych decyzji w tych miastach. Kolejne opracowanie podejmuje ciekawy, rzadko poddawany naukowej analizie, problem wpływu rozwiązania architektonicznego projektowanego budynku na koszty jego realizacji. Przedstawiono tu szereg współczynników wyjaśniających wpływ skomplikowanego kształtu budynku na koszty jego realizacji, w tym na koszty deskowań systemowych. W kolejnym artykule analizowane są przygotowane na Euro-2012 polskie stadiony z punktu widzenia energooszczędności i przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcia w tym zakresie upoważniają, jak uzasadnia Autor, do ubiegania się o certyfikat EMAS – unijnego instrumentu mającego na celu zachęcanie inwestorów do dbania o efekty środowiskowe. W ostatnim artykule tej grupy zanalizowano problem ustalania ceny wykupu sieci wodno-kanalizacyjnych, wybudowanych przez prywatnego inwestora, przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Jest to drugi z serii artykuł, wyjaśniający możliwość wykorzystania metody kapitalizacji czynszu do kalkulacji ceny wykupu sieci.
W kolejnej grupie problemowej – rynek – publikujemy trzy artykuły. Pierwszy przedstawia istotę i propozycję definicji marki nieruchomości. Ponadto podejmuje próbę wskazania celu i istoty zarządzania marką nieruchomości. W dalszej kolejności charakteryzuje korzyści głównych interesariuszy wynikające z odpowiedniego wykorzystania marki nieruchomości. W drugim artykule tej grupy przedstawiono wyniki badania segmentu rynku nieruchomości, jakim jest rynek powierzchni handlowych i biurowych w Krakowie, w latach 2010 – 2011. Na zakończenie Autor podejmuje próbę wyznaczenia krótkoterminowych kierunków rozwoju tego segmentu rynku nieruchomości na lata 2012 – 2013. Autorzy ostatniego artykułu w tej grupie podejmują próbę analizy i oceny zasad współdziałania deweloperów oraz banków w warunkach osłabienia koniunktury gospodarczej. Stawiają tezę, że konsekwentne stosowanie controllingu bankowego uchroniło rynek deweloperski w Polsce przed „przegrzaniem” a wielu inwestorów przed bankructwem.
W następnej grupie tematycznej – mieszkalnictwo – proponujemy dwa artykuły. Pierwszy artykuł podejmuje próbę oceny obecnego systemu finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Wskazuje na podstawowe uwarunkowania oraz proponuje kierunki niezbędnych zmian w zakresie powiązania rynku nieruchomości mieszkaniowych z sektorem finansowym. W drugim artykule tej grupy zwrócono uwagę, że obserwowany od dawna wzrost kosztów utrzymania mieszkań, objawiający się m.in. wzrostem czynszów oraz postępujące zubożenie społeczeństwa, powoduje zwiększone zapotrzebowanie na lokale socjalne. Niestety, co wykazuje Autorka, mieszkaniowy zasób gminny nie wzrasta w odpowiednim zakresie.
Podstawową część niniejszego numeru zamyka artykuł zakwalifikowany do grupy – gospodarowanie nieruchomościami. Autorzy zajmują się zasadami wskazywania położenia granic, gdy działka położona jest w sąsiedztwie wody płynącej. Wyznaczenie wówczas granic działki staje się utrudnione i wymaga zastosowania algorytmów postępowania wynikających z prawa wodnego.
W stałej części Czasopisma – zmiany w prawie – nasz stały współpracownik syntetycznie wyjaśnia cele ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, dotyczące kwestii korzystania z nieruchomości, niezbędnego w celu rozpoznawania i wydobywania kopalin objętych własnością górniczą.
Niniejszy numer Czasopisma kończy dział konferencje – informujący o ciekawym, międzynarodowym sympozjum, zorganizowanym przez studentów pracujących w kołach naukowych.

 

 

 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support