Numer 78

STRESZCZENIE NUMERU

 

 

Kolejny 78 numer „Świata Nieruchomości” jest równocześnie czwartym numerem wydany w 2011 roku; stąd też zawiera spis treści czasopisma 2011 roku. W niniejszym numerze „Świata Nieruchomości” prezentujemy 8 opracowań problemowych, podejmujących aktualne problemy inwestowania i gospodarowania nieruchomościami. Zawarte w tym numerze artykuły zostały uporządkowane w następujące grupy tematyczne: gospodarowanie nieruchomościami, rynek, finanse i prawo.
Proponujemy w tym numerze nową grupę problemową; „Warsztaty badawcze”, w której prezentowane będą informacje o przeprowadzonych projektach badawczych z zakresu inwestowania i gospodarowania nieruchomościami oraz informacje o zamierzeniach badawczych z tego zakresu.
Niniejszy numer otwiera bardzo ciekawy poznawczo i metodycznie artykuł podejmujący próbę ustalenia udziału i oceny znaczenia gospodarowania nieruchomościami („real estate activities”) w całej gospodarce państw należących do Unii Europejskiej. Podstawą tych badań są tablice przepływów międzygałęziowych 26 państw należących do UE z lat 1995 – 2007, a udostępnione przez Eurostat. Te dane statystyczne stały się podstawą do wyprowadzenia szeregu wskaźników pomocnych w badaniu znaczenia gospodarki nieruchomościami.
W kolejnej grupie problemowej – rynek – proponujemy trzy opracowania, podejmujące zagadnienia rynku nieruchomości z punktu widzenia przedmiotowego i przestrzennego. Pierwszy artykuł przedstawia perspektywy rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Analizuje zagrożenia dla tego rynku płynące z wydarzeń na Kolejny wyjaśnia mechanizm kształtowania się cen transakcyjnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych i prezentuje odpowiednie modele prognostyczne. Autorzy ostatniej propozycji analizują funkcjonowanie pośredników w obrocie nieruchomościami i próbują ustalić wpływ ich działań na rozwój miast.
W grupie problemowej – finanse – zamieszczono dwa artykuły. Pierwszy wskazuje na zróżnicowanie funkcji spełnianych przez nieruchomości komunalne. Główny nacisk został jednak położony na korzyściach finansowych gmin z tytułu sprzedaży oraz wydzierżawiania nieruchomości komunalnych. Drugi analizuje asymetrię informacji w układzie „bank – klient” przy zawieraniu i realizacji umowy kredytowej, której celem jest pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu nieruchomości.
Następna grupa tematyczna – prawo – zawiera dwa artykuły. Pierwszy analizuje zagadnienia, istotne z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego, związane z wywłaszczaniem. Wskazuje, że w przypadku wywłaszczenia uwzględnić należy regulacje prawa konstytucyjnego, cywilnego i administracyjnego. Autorzy drugiego analizują problem wykupu mieszkań budowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS). Omawiają kwestie budzące dotąd największe wątpliwości przy sprzedaży mieszkań przez TBS oraz wskazują na nowe, wynikające z nowelizacji ustawy.
W stałej części Czasopisma – zmiany w prawie – nasz stały współpracownik Maciej J. Nowak wyjaśnia termin „targowisko”.
W dziale - warsztaty badawcze - prezentujemy, w pierwszej części plakaty przygotowane przez doktorantów na sesję doktorską Konferencji Naukowej „Inwestycje i Nieruchomości. Wyzwania XXI wieku”, a prezentujące koncepcje przygotowanych przez nich rozpraw doktorskich z zakresu inwestycji i gospodarowania nieruchomościami. Na Konferencji koncepcję prac doktorskich prezentowały Karolina Chrabąszcz, z Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Katarzyna Kania, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Anna Maszczyk, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ewelina Nawrocka, z Uniwersytetu Gdańskiego, Justyna Tanaś, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Joanna Węgrzyn, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wskazać można co najmniej trzy powody prezentacji tych plakatów. Jest to, po pierwsze, nagroda za ciekawe, merytorycznie poprawne i zwięzłe przedstawienie karty programowej doktoratu, a więc: problemu badawczego, celów i hipotez badawczych oraz założeń metodycznych rozwiązywania problemu. Po drugie, jest to prezentacja aktualnie ważnych i podejmowanych problemów naukowych z zakresu inwestowania i gospodarowania nieruchomościami. I wreszcie, po trzecie, wobec coraz powszechniej stosowanej plakatowej formy sesji doktorskich na konferencjach naukowych, prezentowane plakaty mogą stanowić, jak się wydaje, pomoc innym doktorantom, pragnącym w przyszłości uczestniczyć w takich konferencjach.
Następny dział – konferencje – zawiera relacje z czterech konferencji naukowych, poświęconych problematyce inwestowania i gospodarowania nieruchomościami. Niniejszy numer ‘Świata Nieruchomości” zamyka spis zawartości czasopisma za rok 2011.

 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support