Numer 75

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny 75 numer czasopisma „Świat Nieruchomości” zawiera dziewięć artykułów, podnoszących ciekawe i aktualne problemy gospodarowania nieruchomościami, mających odpowiednią walory poznawcze i metodyczne. Wybrane do publikacji opracowania podzielone zostały w pięć grup problemowych: gospodarowanie nieruchomościami, rynek nieruchomości, inwestycje, finanse oraz prawo. W numerze tym zawarto również stałą rubrykę – zmiany w prawie – oraz komunikaty z obron prac doktorskich, poruszających problemy gospodarowania nieruchomościami.
Niniejszy zeszyt otwierają trzy artykuły zakwalifikowane do grupy: gospodarowanie nieruchomościami. Pierwszy z tych artykułów to opracowanie prezentujące przemiany użytkowania ziemi na obszarze dzielnicy administracyjnej m. Kraków, która miała się stać niegdyś samodzielnym miastem – Nowa Huta. Śledzenie procesu przemian w latach 1949 – 2009 możliwe jest dzięki istniejącym źródłom kartograficznym, które swym zasięgiem objęły całe terytorium współczesnej Nowej Huty. Jest to ciekawe, poznawczo i metodycznie, opracowanie. W następnym artykule autorzy wyjaśniają przepisy nowelizujące kodeks cywilny, wprowadzające nową kategorię służebności – służebność przesyłu. Autorzy podkreślają, że służebność przesyłu jest trzecim rodzajem służebności – obok służebności osobistych i służebności gruntowych. Rozwiązania te wzbudziły duże zainteresowanie u właścicieli nieruchomości oraz u operatorów sieci przesyłowych, stąd też za celowe uznaliśmy przybliżenie tej problematyki. W tym zeszycie zaprezentowane zostaną wstępne rozważania o tej nowej służebności, a dalsze, pogłębione wyjaśnienia opublikowane zostaną w następnym numerze Czasopisma. Trzeci z tej grupy artykuł to opracowanie analizujące gospodarkę mieszkaniową, w wybranych gminach znajdujących się w strefie oddziaływania dużego miasta – Szczecina – oraz, dla porównania, w wybranych gminach zachodniopomorskich.
W kolejnym dziale problemowym – rynek – prezentujemy trzy artykuły. Dział ten otwiera opracowanie przedstawiające zmiany ram instytucjonalnych zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, wynikające z wprowadzenia nowego standardu określającego zasady świadczenia usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Unii Europejskiej oraz z projektów zmian regulacji prawnej wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami w Polsce. Drugim opracowaniem jest tu artykuł wyjaśniający wpływ czynników makroekonomicznych na ceny nieruchomości, przy czym główna uwaga skoncentrowana została na średniej cenie metra kwadratowego nieruchomości mieszkaniowych. Dział ten zamyka artykuł, przedstawiający stan i przemiany zachodzące na niemieckim rynku nieruchomości biurowych. Zbadano tu kształtowanie się cyklu koniunkturalnego rynku nieruchomości biurowych i jego zależność od przebiegu cyklu koniunkturalnego całej gospodarki niemieckiej.
W ramach kolejnej grupy problemowej – inwestycje – prezentujemy przedstawiający wyniki badań nad kondycją polskiego budownictwa w latach 2006-2009 oraz wpływem na tę kondycję amerykańskiego kryzysu finansowego, który przerodził się w kryzys globalny.
Kolejna grupa problemowa – finanse – jest reprezentowana przez opracowanie pt.: Nieruchomość jako rzecz złożona przy ocenie ryzyka kredytowego. Artykuł ten wyjaśnia jak fakt, że elementami nieruchomości mogą być również ruchomości, wpływa na ocenę ryzyka kredytowego.
W ramach wyjaśniania prawnych aspektów nieruchomości prezentujemy opracowanie wyjaśniające wybrane elementy umowy deweloperskiej. Dynamiczny rozwój rynku nieruchomości, spowodowany prywatnymi (deweloperskimi) inwestycjami mieszkaniowymi, wykształcił potrzebę wyjaśnienia istoty umowy deweloperskiej oraz zakresu uregulowania przez nią zawieranych transakcji na rynku nieruchomości mieszkaniowych.
W ramach stałej rubryki – zmiany w prawie – nasz stały współpracownik wyjaśnia zmiany w przepisach ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zeszyt kończy dział – komunikaty – informujący, tym razem, o obronionych ostatnio dysertacjach doktorskich z zakresu inwestowania i gospodarowania nieruchomościami.
Na zakończenie z zadowoleniem informuję, że poziom merytoryczny naszego Czasopisma został wysoko oceniony i za artykuły opublikowane w „Świecie Nieruchomości” Autorzy, zainteresowani pomnażaniem swojego dorobku naukowego, otrzymują już 6 punktów.

 

 

Stara cena: 20,00 zł
Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support