Numer 73

STRESZCZENIE NUMERU

 

Spośród przesłanych do Redakcji opracowań do kolejnego, 73 numeru ŚWIATA NIERUCHOMOŚCI, wybrano 8 artykułów, które zostały w tym numerze opublikowane. Artykuły te zostały zakwalifikowanie do trzech grup problemowych: „inwestycje” – 3 artykuły, „gospodarowanie nieruchomościami” – 2 artykuły i „rynek” – 2 artykuły. Numer ten zawiera również stałe pozycje: „zmiany w prawie nieruchomości”, „konferencje” oraz „na rynku wydawniczym”.
W ramach grupy problemowej „inwestycje” proponujemy artykuły podnoszące trudności związane z przygotowywaniem i prowadzeniem przedsięwzięć inwestycyjnych w Polsce. Autorzy pierwszego opracowania w swym artykule wychodzą ze stwierdzenia, że podejmowanie i realizacja przedsięwzięć budowlanych zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. W artykule zidentyfikowali i wyjaśnili zewnętrzne uwarunkowania przedsięwzięć budowlanych realizowanych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Kolejny artykuł podejmuje problem działalności deweloperskiej. Autorka wskazuje, że rozwinięte rynki nieruchomości wyróżniają też „land deweloperów”, a w Polsce taka specjalizacja nie występuje. Stąd też analizuje czynniki powstawania i funkcjonowania firm land deweloperskich. Trzeci artykuł tej serii podejmuje bardzo uciążliwy dla inwestorów problem udziału organów administracji publicznej w Polsce w szeroko rozumianych projektach inwestycyjno – budowlanych.
W ramach zagadnienia „gospodarowanie nieruchomościami” proponujemy dwa artykuły. Autorzy pierwszego wyjaśniają prawne i finansowe aspekty formy władania nieruchomościami, jakim jest prawo użytkowania wieczystego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę opłat za użytkowanie wieczyste w gospodarce finansowej gmin. Druga propozycja charakteryzuje zasady i formułuje pewne propozycje metodyczne ustalania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę.
Rynek nieruchomości jest przedmiotem kolejnych trzech artykułów. W pierwszym opracowaniu zaprezentowano wstępne wyniki badania preferencji nabywców mieszkań w Poznaniu w 2009 roku oraz porównano je z podobnymi badaniami osób zainteresowanych zakupem mieszkania w Poznaniu w latach 2006 i 2007. W kolejnym opracowaniu przestawiono wnioski z monitoringu oferty mieszkaniowej spółek deweloperskich prowadzących działalność na najbardziej rozwiniętych lokalnych rynkach nieruchomości w kraju. Tę serię artykułów zamyka opracowanie podejmujące próbę zbadania preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości na rynku tarnowskim i zakres uwzględniania tych preferencji przez rzeczoznawców przy szacowaniu wartości nieruchomości.
W ramach stałej rubryki „zmiany w prawie nieruchomości” nasz stały współpracownik, Maciej J. Nowak wyjaśnia ostatnie zmiany w ustawach o gospodarce nieruchomościami oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Następnie proponujemy sprawozdanie z czerwcowej konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (ERES) w Mediolanie. Treść numeru zamyka informacja o nowej publikacji wydawnictwa Poltext.

 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support