Numer 72

STRESZCZENIE NUMERU

 

 

72 numer „Świata Nieruchomości” proponuje 9 artykułów, podejmujących ważne i aktualne zagadnienia, szeroko rozumianej, gospodarki nieruchomościami.
Jako „Godne odnotowania” proponujemy aktualne i ciekawe poznawczo opracowanie Henryka Gawrona i Łukasza Strączkowskiego, zawierające rezultaty badań przeprowadzonych w 2009 roku przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na temat skutków załamania się koniunktury na lokalnym rynku mieszkaniowym. Podkreślić tu należy, że pracownicy tej Katedry, kierowanej przez prof. dr hab. Henryka Gawrona mają znaczący udział w przygotowaniu zawartości niniejszego numeru „Świata Nieruchomości”.
Dwa kolejne opracowania dotyczą zagadnień rynku nieruchomości. Maciej Wierzchowski i Jacek Dudek piszą o genezie i bazie informacyjnej badań statystycznych rynku nieruchomości w Polsce. Podstawowymi źródłami danych do takich badań są sprawozdania notariuszy, przekazywane do MSWiA oraz sprawozdania starostów, składane do GUS. Badania te, prowadzone od 20 lat w Instytucie Rozwoju Miast, pod kierunkiem prof. dr hab. Laszka Kałkowskiego są podstawą monitoringu rynku nieruchomości w Polsce. Następne opracowanie Krzysztofa Celki, podejmuje problem rozwoju rynku nieruchomości biurowych w Poznaniu. Rosnące zainteresowanie inwestorów Poznaniem, doprowadziło do widocznych różnic pomiędzy popytem a podażą tej powierzchni. Autor opisuje stan tego rynku oraz pespektywy jego rozwoju.
W kolejnej grupie tematycznej – mieszkalnictwie – publikujemy dwa opracowania. Iwona Foryś analizuje zmiany demograficzne, jakie miały miejsce w Polsce w ostatnich osiemnastu latach i próbuje określić ich wpływ na potrzeby mieszkaniowe. W drugim artykule tej grupy, Radosław Trojanek bada kształtowanie się cen mieszkań w budynkach wielorodzinnych, na rynku wtórnym, i próbuje przy wykorzystaniu metody regresji hedonicznej, opracować indeks cen mieszkań na rynku wtórnym w Poznaniu w latach 2008 – 2009.
Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami podejmują dwa następne opracowania. Maria Trojanek analizuje obciążenia podatkami lokalnymi posiadaczy nieruchomości i określa ich znaczenie dla budżetów gmin powiatu poznańskiego w latach 2005 – 2008. Natomiast Maciej J. Nowak i Maciej Skotarczak badają możliwości kształtowania przez gminy wysokości stawek podatku rolnego, a następnie wpływ tych decyzji na dochody budżetów gmin oraz skutki finansowe dla właścicieli nieruchomości rolnych.
W ramach grupy problemowej – zarządzanie – prezentujemy artykuł Pawła Nowackiego, poświęcony problemom zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw. Jest to bardzo aktualny i ważny problem, ale stosunkowo mało rozpoznany. Kierownictwa przedsiębiorstw, jak się wydaje, za mało uwagi poświęcają efektywnemu wykorzystaniu swych nieruchomości. Traktują je najczęściej wyłącznie jako czynniki produkcji, a nie jako istotne i cenne aktywa, mogące przynosić przedsiębiorstwom różnorodne korzyści. Wymaga to jednak zmiany sposobu zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwach. Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach – spółkach notowanych na GPW w Warszawie.
W stałej rubryce – zmiany w prawie nieruchomości – proponujemy wyjaśnienia Macieja J. Nowaka dotyczące zasad najmu okazjonalnego. Wprowadzone ostatnio zasady najmu okazjonalnego mogą, jak się wydaje, zdynamizować rynek najmu lokali mieszkalnych poprzez „ucywilizowanie” stosunków między wynajmującymi i najemcami mieszkań. Treść numeru, jak zwykle zamykają relacje z konferencji i seminariów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.

 

 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support