Numer 69

STRESZCZENIE NUMERU

 

69 numer „Świata Nieruchomości” zawiera osiem artykułów, poruszających aktualne problemy gospodarki nieruchomościami. Zostały one zakwalifikowane do następujących grup problemowych: rynek nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami i mieszkalnictwo.
Jako „Godne odnotowania” prezentujemy ważny artykuł, w kontekście mających ostatnio miejsce w Polsce anomalii pogodowych, skutkujących zalewaniem przez wody opadowe wielu budynków i budowli. Artykuł, na podstawie badań ankietowych, opisuje poziom świadomości zagrożeń nieruchomości następstwami zdarzeń katastroficznych oraz możliwości ubezpieczeń w tym zakresie u osób posiadających nieruchomości w rejonie podwyższonego zagrożenia zdarzeniami katastroficznymi. Znaczenie tego problemu podnosi fakt częstego oprotestowywania miejscowych planów zagospodarowania, przewidujących zakaz budownictwa na terenach zagrożonych zalewami.
Dwa kolejne opracowania dotyczą rynku nieruchomości. Pierwszy artykuł analizuje gospodarowanie publicznymi nieruchomościami gruntowymi. Autorzy oceniają ten proces z punktu widzenia dwóch strategii: „jednorazowego zasilenia budżetu dochodami ze sprzedaży gruntów” lub „regularnego i długotrwałego zasilania budżetu z tytułu najmu, dzierżawy, oddania w wieczyste użytkowanie”. Następny artykuł wyjaśnia problem nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce w kontekście uregulowań prawnych. W warstwie empirycznej podejmuje próbę ustalenia skali zainteresowania nabywaniem nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców. Próbuje też dać odpowiedź na pytanie, czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wzrosło zainteresowanie obcego kapitału wykupem polskich nieruchomości.
W ramach zagadnienia „gospodarowanie nieruchomościami” proponujemy dwa artykuły. Pierwszy podejmuję próbę wyjaśnienia i uporządkowania źródeł informacji o nieruchomościach. Jak podkreśla, brak informacji lub ich niska jakość może skutkować podejmowaniem nieodpowiednich decyzji przez uczestników sfery nieruchomości. Kolejny analizuje gospodarowanie nieruchomościami z pozycji makroekonomii. Stara się scharakteryzować rozmaite wahania na rynku nieruchomości i wyróżnić cykle koniunkturalne.
W ramach kolejnej grupy problemowej – mieszkalnictwa – proponujemy trzy artykuły. PIerwszy przedstawia problemy mieszkaniowe, z jakimi borykała się ludność poszczególnych krajów UE w 2007 roku. Dwa następne opracowania z tej grupy dotyczą kształtowania się cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Autorzy analizuje ceny nieruchomości mieszkaniowych w Łodzi iw Krakowie
Ten zeszyt zamyka recenzja książki profesorskiej Stanisława Belniaka „Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast” opracowana przez Marcina Surówkę.

 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support