Numer 68

STRESZCZENIE NUMERU

 

 

Numer 68 ŚWIATA NIERUCHOMOŚCI prezentuje dziesięć artykułów poruszających ciekawe aspekty gospodarowania nieruchomościami.
W grupie artykułów poświęconych problemom rynku nieruchomości zamieszczone zostały trzy opracowania. Pierwsze charakteryzuje zasób gruntów w Polsce wg własności i sposobów ich użytkowania. Podaje liczbę i strukturę transakcji na polskim rynku nieruchomości gruntowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich areału, wartości transakcji i cen rynkowych w 2007 r. W drugim artykule przedstawione zostały procedury sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom. Wskazują na potrzebę udziału w tych procesach kompetentnych ekspertów, korzystania z odpowiednich źródeł informacji, analizy prawnej, wyceny nieruchomości i oceny skutków ekonomicznych zbycia nieruchomości. Autor trzeciej publikacji sugeruje, aby do analizy rynku nieruchomości wykorzystywać nową ekonomię instytucjonalną i wchodzącą w jej skład teorię kosztów transakcyjnych. Pozwalają one na nowe, ciekawe spojrzenie na procesy rynkowe, w tym również na rynek nieruchomości.
Druga grupa artykułów podnosi problem gospodarowania nieruchomościami. Pierwszy wskazuje na potrzebę wykorzystywania facility management do zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw. Stosowanie facility management może inicjować procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie, ponieważ kładzie nacisk na wdrażanie nowoczesnych metod planowania przestrzennego, organizacji miejsc pracy, rozmieszczenie i wyposażenia budynków oraz wszystkich pomieszczeń, gdzie dochodzi do kontaktów z klientami. Kolejnym problemem podniesionym w tym dziale jest charakterystyka podmiotów rzeczoznawstwa majątkowego w Polsce.
Kolejna grupa artykułów dotyczy finansowych aspektów gospodarki nieruchomościami. Pierwszy z artykułów w tej kategorii opisuje zasady wykorzystania „projekt finanse” w finansowaniu inwestycji. Autorka analizuje korzyści sponsorów spółki celowej, inwestorów, kredytodawców i innych podmiotów zaangażowanych w projekt nieruchomościowy. W artykule drugim przeanalizowany zostaje buy-back z punktu widzenia zakresu wykorzystania na rynku nieruchomości. Buy back może być, z jednej strony wykorzystywany jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych, zarówno tych realizowanych na bazie wiązanych umów handlowych, jak i o charakterze deweloperskim, drugiej zaś buy-back jest operacją wykupu własnych akcji (udziałów) przez spółki kapitałowe, dokonywaną najczęściej w celu ich umorzenia. Kolejny artykuł analizuje nieruchomości jako źródło dochodów gminy. Główna uwaga skoncentrowana została na znaczeniu dla budżetów gmin wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.
Czwarta grupa artykułów analizuje nieruchomości z punktu widzenia rozwoju miast. Pierwszy artykuł wskazuje, że proces rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast, mający na celu przeciwdziałanie negatywnym zmianom przestrzennym, społecznym i gospodarczym, wymaga doboru odpowiednich narzędzi i instrumentów realizacji działań odnowy. Niezbędna jest również partycypacja różnych podmiotów sektora publicznego, prywatnego oraz społeczności lokalnej. Natomiast ostatnie opracownie podejmuje problem tworzenia nowych obszarów miejskich. W swym artykule przedstawia regulacje kształtujące wybrane charakterystyki standardu mieszkaniowego w niektórych krajach europejskich oraz o charakterze międzynarodowym. Omawia on regulacje dotyczące wielkości i składu mieszkania, typu zabudowy mieszkaniowej, otoczenia i sieci towarzyszących mieszkaniu.

 

 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support