Numer 67

STRESZCZENIE NUMERU

 

67 numer ŚWIATA NIERUCHOMOŚCI otwiera artykuł podejmujący problem zarządzania nieruchomościami w kontekście ryzyk katastroficznych. Zaprezentowano tu typowe zdarzenia losowe i ryzyka katastroficzne pojawiające się procesie eksploatacji nieruchomości oraz ich skutki. Jest to bardzo ważny a mało rozeznany problem.
Następnie proponujemy dwa artykuły mieszczące się w ramach szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Pierwszy podejmuje problem działań mających na celu powtórne wykorzystanie terenów, użytkowanych dotychczas przemysłowo. Uwaga koncentruje się na zasadach pozyskiwania informacji o zanieczyszczeniach i innych zagrożenia, które należy uwzględniać przy przygotowaniu koncepcji powtórnego wykorzystania gruntów i obiektów poprzemysłowych. Drugi artykuł tego działu podejmuje analizę ekonomiczną przekształcaniu gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na prawo własności. Analiza ta przeprowadzona jest z punktu widzenia Skarbu Państwa.
Kolejny artykuł opisuje przemiany użytkowania ziemi w Krakowie, w jego aktualnych granicach administracyjnych (ok. 327 km2) w ciągu ostatnich 160 lat. Rozważania te stanowią podstawę prognozy przemian użytkowania ziemi w Krakowie w ciągu najbliższych lat.
Znacząco reprezentowana jest w niniejszym numerze problematyka mieszkalnictwa. Ten dział otwiera artykuł poświęcony analizie organizacyjnej i ekonomicznej zarządzania spółdzielczym zasobem mieszkaniowym. Artykuł ten stanowi propozycje metodyczną, głównie dla studentów podejmujących się w swych pracach opisu i analizy procesu zarządzania zasobem nieruchomości przez spółdzielnię mieszkaniową. Drugi artykuł przedstawia problem rządowego programu „Rodzina na swoim”, z punktu widzenia dotychczasowej jego realizacji jak i perspektyw na przyszłość. Kolejny artykuł poświęcony został analizie sytuacji mieszkaniowej w układzie przestrzennym Polski. Zastosowanie wielowymiarowej analizy pozwoliło uwypuklić wiele ciekawych ustaleń. Ostatni, czwarty, artykuł tego działu analizuje problemy zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej. Wspomniane nieruchomości stanowią ważne źródło nieruchomości, podlegających zleceniowemu zarządzaniu, które może być czynnikiem powstawania i rozwoju firm świadczących usługi zarządzania nieruchomościami.
Ostatnia grupa tematyczna, reprezentowana w tym numerze to problematyka finansów w szeroko rozumianej gospodarce nieruchomościami. Podejmowana jest ona w trzech artykułach. Pierwszy charakteryzuje nieruchomość jako przedmiot inwestowania i korzyści płynące z takich działań. Podkreśla, że decyzja o inwestowaniu winna być poprzedzona dogłębną analizą rynku i szczegółową oceną efektywności inwestycji. W kolejnym artykule autor podejmuje ciekawy, nabierający na znaczeniu, a jednocześnie nieznany problem projektów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii. Zobligowanie się krajów UE do zmiany źródeł pozyskiwania energii sprawia, że wielu inwestorów w Polsce stanęło bądź stanie przed koniecznością przygotowania, realizacji takich projektów. Stąd wnosić należy, że znajdzie się grupa czytelników zainteresowanych problemami przygotowania, realizacji i eksploatacji obiektów branży odnawialnych źródeł energii. Wreszcie ostatnia publikacja przedstawia problem rewitalizacji nieruchomości (mieszkaniowych i innych) na obszarach zdegradowanych z punktu widzenia źródeł i sposobów finansowania. Podkreśla, że samorządy lokalne przygotowujące programy rewitalizacji winny stosować racjonalną metodykę montażu finansowego, przewidującego wykorzystanie wielu źródeł pozyskiwania środków.

 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support