Numer 63

"Digitalizacja 64 archiwalnych numerów "Świata Nieruchomości (1992-2005)" - zadanie finansowane w ramach umowy 652/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę"

MNISW pl small

STRESZCZENIE NUMERU

 Artykuły zawarte w tym numerze podzielone zostały na dwie kwestie merytoryczne: gospodarowanie nieruchomościami oraz rynek nieruchomości. W ramach pierwszego zagadnienia omówiony został problem gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz analiza oddziaływania władz w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych wykorzystujących majątek gminny. Ponad to poruszona została kwestia struktury własności terenu w odniesieniu do skuteczności planowania rozwoju przestrzennego.

Drugi z głównych wątków tematycznych otwiera artykuł opisujący rynek nieruchomości w Polsce od XVII wieku do 1939r. w którym scharakteryzowano zasób nieruchomości w wyróżnionych okresach zarówno z punktu widzenia sposobu eksploatacji, rodzaju i wartości jak i typowych transakcji na nim zachodzących. Ponadto w dziale rynek nieruchomości został poruszony problem wpływu zróżnicowania preferencji nabywców na popyt mieszkaniowy. Analiza ta przeprowadzona została w oparciu o dane z wywiadów kwestionariuszowych wykonanych w 2003r. Ostatnia część tego działu oscyluje wokół tematyki gmin otaczających Kraków. Scharakteryzowano w tej kwestii m.in. rynek gruntów, runek mieszkań i domów.

Stara cena: 20,00 zł
Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support