Numer 104

STRESZCZENIE NUMERU

Kolejny, 104 numer kwartalnika „Świat Nieruchomości” zawiera 5 opracowań naukowo-badawczych, podejmujących aktualne i ciekawe problemy gospodarowania nieruchomościami i inwestowania. Publikowane w tym numerze kwartalnika artykuły uporządkowane zostały w trzy grupy tematyczne: rynek, gospodarowanie nieruchomościami i prawo. Niniejszy numer „Świata Nieruchomości” zawiera również stałe pozycje, takie jak: zmiany przepisów prawnych dotyczących nieruchomości, relacje z konferencji i sympozjów naukowych oraz recenzję nowości wydawniczej.
W pierwszej grupie tematycznej – rynek – przedstawione zostały trzy opracowania. Pierwszym jest artykuł Konrada Żelazowskiego, zmierzający do ustalenia zestawu czynników ponadprzeciętnego wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych na rynku krajowym w latach 2006-2008. Autor próbuje wykorzystać wnioski z tych badań do pogłębionej analizy tego fenomenu cenowego w dłuższym okresie czasu. Za cel artykułu deklaruje próbę zbadania czynników kształtujących ceny nieruchomości mieszkaniowych w miastach wojewódzkich w okresie 2003-2016 i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy na tych rynkach mieszkaniowych rzeczywiście wystąpiła bańka cenowa. Drugim opracowaniem tej grupy jest artykuł Eweliny Regulskiej, poświęcony rynkowi wynajmu / najmu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Autorka formułuje tezę, że aktualnie rośnie znaczenie rynku najmu w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w Polsce. Jednak rynek najmu mieszkań w Polsce ciągle jeszcze jest niewielki w porównaniu do innych krajów europejskich. Istotny wpływ na taki stan ma, zdaniem Autorki, polityka państwa. Wprowadzone rządowe programy mieszkaniowe, jak dotąd, nie wpłynęły na odpowiedni rozwój rynku najmu mieszkań.
Druga grupa tematyczna – gospodarowanie nieruchomościami – zawiera opracowanie Konrada Turowskiego, zmierzające do identyfikacji rozmaitych, wielopłaszczyznowych relacji zachodzących między nieruchomościami i wodami w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Autor analizuje na ograniczenia w użytkowaniu nieruchomości spowodowane szczególną ochroną wód oraz zagrożeniem powodzią. W konkluzji stwierdza, że utrzymanie nieruchomości nad wodami związane jest z dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności korzystania z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, odprowadzania wód pochodzących z odwadniania gruntów.
Kolejna grupa tematyczna – prawo – zawiera w tym numerze czasopisma dwa artykuły. W pierwszym, Zofia Kuryśko podejmuje problem użytkowania wieczystego. Autorka wyjaśnia genezę prawa użytkowania wieczystego oraz jego celowy charakter. Rodzi to wiele  problemów prawnych związanych z projektami inwestycyjnymi, wynikającymi przede wszystkim z określenia przez organ publiczny celu użytkowania wieczystego nieruchomości oddawanej w wieczyste użytkowanie. Drugim artykułem tej grupy tematycznej jest opracowanie Magdaleny Frańczuk, podejmujące problemy oddziaływania jednych nieruchomości na inne, w kontekście prawa do spokojnego zamieszkiwania. Istotą rozważań są immisje sąsiedzkie, uciążliwe dla osób zamieszkujących lokale lub nieruchomości sąsiednie. Problematykę immisji sąsiedzkich przedstawiono na przykładzie hałasu.
Treść 104 numeru „Świata Nieruchomości” zamykają stałe działy:
zmiany w prawie – gdzie, stały nasz współpracownik, Maciej J. Nowak komentuje i wyjaśnia uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie służebności przesyłu,  
konferencje i seminaria naukowe – prezentujący relacje z XXXIV Konferencji American Real Estate Society
- na rynku wydawniczym, gdzie, Andrzej Jaki recenzuje książkę Katarzyny Byrka-Kity, Mateusza Czerwińskiego i Dariusza Zarzeckiego pt.: Dyskonto z tytułu braku płynności rynkowej w wycenie przedsiębiorstw. 

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: 17
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support