Artykuł 104/03

Konrad Turkowski
Woda a nieruchomości – wybrane aspekty powiązań
Artykuł dotyczy wielopłaszczyznowych relacji zachodzących między nieruchomościami i wodami. Własność wód i gruntów pod wodami oraz zasady ich obrotu rynkowego przedstawiono w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Wskazano na obszary ograniczonego rozwoju i użytkowania nieruchomości z powodu szczególnej ochrony wód oraz zagrożenia powodzią. Zwrócono uwagę na dodatkowe koszty utrzymania nieruchomości wynikające z korzystania z usług wodnych w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, odprowadzania wód pochodzących z odwadniania gruntów w granicach miast oraz ze zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
Słowa kluczowe: grunty pod wodami, usługi wodne, Prawo wodne

Water and Real Estate – Selected Aspects of their Interrelatedness
The article concerns multi-layered relations between real estate and water. The ownership rights of water and land under the water as well as rules of their marketing were presented in the light of current legal regulations. Areas of limited real estate development and use caused by special water protection and flood risk were showed. Attention was paid to additional real estate maintenance costs arising from a use of water services in relation to disposal of rain-, meltwater, and water from land drainage within cities as well as from decreased natural area water retention.
Keywords: ground under water, water services, water law

JEL Classification: H710, K110, Q250

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Turkowski, K. (2018). Woda a nieruchomości – wybrane aspekty powiązań. Świat Nieruchomości, (2(104)), 19-26.

DOI: 10.14659/worej.2018.104.03

Stara cena: 3,00 zł
Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support