Rada Programowa i Redakcja

Rada Programowa

Prof. dr hab. Henryk GAWRON Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Przewodniczący Rady
Prof. dr hab. Krystyna DZIWORSKA Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Halina HENZEL Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tamara Floricic, PhD Juraj Dobrila University of Pula, Croatia
Prof. dr hab. Ewa KUCHARSKA -STASIAK Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Ewa SIEMIŃSKA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Daniela ŠPIRKOVÁ Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
Prof. Anna ZHIVKOVA GOSPODINOWA Varna University of Economics, Bulgaria
Prof. Ion ANGHEL The Bucharest University of Economics Studies, Romania
Prof. dr hab. Stanisław BELNIAK Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. Ryszard BOROWIECKI Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Marek BRYX Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Krzysztof JAJUGA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Zygmunt SZYMLA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Jarosław PLICHTA Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Redakcja

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Adam Nalepka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adam Nalepka - Editor-in-Chief, Cracow University of Economics, Poland
Professor of Economics in the field of Management, full professor, head of Department of Economics for Real Estate and Investment Process, Faculty of Economics and International Relations, Cracow University of Economics

Affiliation history
•    PhD degree: 22 June 1981, PhD thesis: Harmonizacja procesów informacyjnych w strukturze systemu zarządzania. (Harmonisation of Information Processes in the Management System Structure).
•    the degree of Habilitated Doctor of Economics in the field of Management: 19 May 1994, habilitation thesis: Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej (The Concept of the System of Assessment of the Organisational Structure),
•    the degree of Professor of Economics: 24 January 2001, professor’s book: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki (Enterprise Restructuring. The Outline of the Problems), Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1999,

Research projects cooperation with practice
•    Kierunki doskonalenia systemu zarządzania Gminą – Miastem Tarnów (The Directions of Improving the Management System of Tarnów Municipal Commune), Kraków – Tarnów 12 January 2011
•    Identyfikacja i ocena działań administracji publicznej w Krakowie w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych (Identification and Assessment of the Activities of Public Administration in Krakow within the Scope of Cooperation in the Implementation of Investment and Construction Projects), Chamber of Support for Investment Foundation, Kraków 2011
•    The Real Estate Market in Małopolska, Małopolska Regional Development Agency Kraków 2011

Scientific publications
His research focuses on real estate economics and real estate management. Author of several books, including monographs and scholarly books, as well as practical guides and over 90 articles in the field of e real estate economics. See link below:
https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/en/welcome/raport/421/0/0

Awards and grants received
•    Instytucjonalne uwarunkowania działalności inwestycyjnej w Polsce w kontekście zarządzania publicznego na przykładzie wybranych miast (Institutional Conditionings of Investment Activity in Poland in the Context of Public Management Illustrated with an Example of Selected Cities), Adam Nalepka – leader and co-researcher of the project, a grant of the National Science Centre (4143/B/H03/2011/40).

Redaktor tematyczny:  Prof. dr hab. Andrzej Jaki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński

Iwona Foryś - Statistics Editor, University of Szczecin, Poland

PhD, Professor of the University of Szczecin Faculty of Economics and Management, Department of Econometrics and Statistics, Chair of Operations Research and Applications of Mathematics in Economics
The basic scientific interests: theoretical deliberations and practical application of quantitative methods in issues such as: development of the real estate market, particularly the housing market, research into socio-economic environment of the real estate market, analysis of proportions and structural changes on the housing market, methodology of real estate appraisal, analysis of the insurance market and methodology of calculation of insurance products, classification of socio-economic objects, assessment of economic and financial situation of enterprises and economic effectiveness of investment.  

Affiliation history
•    1983 – 1988 studies at the Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry of University of Szczecin - major: Mathematics
•    1988 MSc in Mathematics: Wielomiany Czebyszewa jako rozwiązania równań rekurencyjnych i różniczkowych w zastosowaniach (Chebyshev Polynomials as Solutions of Recursive and Differential Equations in Applications)
•    1988 – 1998 Assistant Lecturer at the Faculty of Economics and Management of the University of Szczecin, in the Unit of Applications of Mathematics in Economics of the Chair of Econometrics and Statistics
•    1994–1996 research fellowship of Filar SA Insurance Company financing a three-level Polish-Canadian Summer School of Actuarial Sciences organised by the University of Warsaw and the University of Western Ontario
•    1998 PhD in Economics: Badanie prawidłowości na rynku nieruchomości w województwie szczecińskim (Studying Regularities on the Real Estate Market in the Province of Szczecin).
•    1998- 2008 Assistant Professor at the Faculty of Economics and Management of the University of Szczecin, in the Unit of Applications of Mathematics in Economics of the Chair of Econometrics and Statistics
•    1997–1999 postgraduate studies: Real Estate and Enterprise Valuation, Real Estate Management and Real Estate Brokerage, state qualifications and certificates: real estate appraiser, property manager and real estate broker.
•    2001-2008 member of the State Qualification Commission for Property Managers to the Minister of Infrastructure
•    2004–2005 scientific internships: foreign internship at DePaul University College of Commerce, the Department of Real Estate, Chicago, USA and Polish internship in the Department of Investment and Real Estate, Warsaw School of Economics.
•    2012- member of the State Qualification Commission for Property Managers to the Minister of Infrastructure
•    2012 habilitated doctor: Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe (Socio-Economic Determinants of the Development of the Housing Market in Poland. Quantitative Approach).
•    2013-    Associate professor of the University of Szczecin

Research projects cooperation with practice
Over 60 innovation and implementation projects for the region and all-Polish projects. The authorship and co-authorship of over 200 valuation surveys of real estate valued for accounting purposes, for the purpose of loan collaterals, sale, and the valuation of enterprises.
In the years 2000–2008 three-time participation in revaluation of several thousand of land properties for the needs of the adjustment of fees for perpetual usufruct of land of Szczecin Municipal Commune, State Treasury Real Estate in Szczecin and Gryfice.  
Co-authorship of the strategy of real estate management of the City of Koszalin, real estate management procedures of PZU Życie SA Insurance Company, the programme of management of municipal resource of real estate in Szczecin.
Cooperation with Polish Federation of Real Estate Market, Polish Federation of Valuers’ Associations, the Institute of Analyses, Diagnoses and Economic Forecast, CCIM Institute, Polish Committee for Standardization, member of Scientific Association of Real Estate, Polish Sociological Association, SKAD, IAES.

See link below:
https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&q=Fory%C5%9B+Iwona&btnG=&lr=

Awards and grants received
•    2nd degree team award of the Rector of the University of Szczecin for remarkable scientific achievements (1997);
•    2nd degree individual award of the Rector of the University of Szczecin for remarkable scientific achievements (1998);
•    2nd degree team award of the Rector of the University of Szczecin for remarkable scientific achievements (2000);
•    team award of the Minister of Infrastructure for the publication entitled Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością (Introduction to Real Estate Management), ed. M. Bryx, Wydawnictwo Poltext (2005);
•    team distinction of the Minister of Construction for the publication entitled Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi (Commercial Real Estate Management), ed. I. Foryś, Wydawnictwo Poltext (2007);
•    individual scientific award of the Polish Federation of Real Estate Market for the contribution to the research into the real estate market (2007),
•    team award for the contribution to the development of real estate market for the publication Encyklopedia nieruchomości (Real Estate Encyclopaedia), Wydawnictwo KIN (2008);
•    distinction of the Polish Federation of Real Estate Market for the commitment to the professional environment of the real estate market (2010).
•    2nd degree individual award of the Rector of the University of Szczecin for remarkable scientific achievements (2014);
•    2nd degree individual award of the Rector of the University of Szczecin for remarkable scientific achievements (2015);
•    5 scientific grants of the State Committee for Scientific Research and the Ministry of Science and Higher Education, including two as the researcher, one supervisor grant, one grant distinguished by the State Committee for Scientific Research and the leadership of the third project.

Redaktorzy językowi: Mgr Małgorzata Maciejas - język polski
  Mgr Krzysztof Kwiecień - język angielski
Sekretarz redakcji: Mgr Karolina Orzeł
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Biuro redakcji: Dr Bartłomiej Marona
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bartłomiej Marona - Associate Editors, Cracow University of Economics, Poland

Assistant Professor at the Cracow University of Economics, Faculty of Economics and International Relations, Department of Real Estate and Investment Economics. His research focuses on real estate economics and real estate management in the public sector, especially in the area of local government.

Affiliation history
•    2003 – 2010: Assistant Researcher at the Cracow University of Economics, Faculty of Economics and International Relations, Department of Real Estate and Investment Economics.
•    2011 – present : Assistant Professor at the Cracow University of Economics, Faculty of Economics and International Relations, Department of Real Estate and Investment Economics.

Research projects cooperation with practice
•    4 May 2011 – 3 May 2013. Grant of the National Science Centre entitled Instytucjonalne uwarunkowania działalności inwestycyjnej w Polsce w kontekście zarządzania publicznego na przykładzie wybranych miast (Institutional Conditionings of Investment Activity in Poland in the Context of Public Management Illustrated with an Example of Selected Cities) (Registration number of the research project: N N115 414340). Share: researcher (20 % share), editor of the application.
•    24 August 2012 –23 August 2014. Grant of the National Science Centre entitled Ekonomiczne i przestrzenne skutki wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (Economic and Spatial Consequences of Introducing Value-Based Property Tax in Poland Illustrated with an Example of Krakow Metropolitan Area)  (Registration number of the research project: UMO-2011/03/B/HS4/01160). Share: Main researcher (50% share).

Scientific publications
His research focuses on real estate economics and real estate management in the public sector, especially in the area of local government. He has published over 50 articles, book chapters and papers. See link below:
https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/en/welcome/raport/4525/0/0

Grants and scholarships
•    March 2007 - Erasmus Teachnig Staff Mobility, Marmara University, Istanbul, Turkey.
•    May 2008 - Erasmus Teachnig Staff Mobility, ISCTE Business School, Lizbon, Portugal.
•    April 2009 - James R. Webb Foundation of the American Real Estate Society (Travel Fund) Monterey, USA.
•    April 2010 - Erasmus Teachnig Staff Mobility Riga International School of Economics and Business Administration, Riga, Latvia.
•    May 2011 - Erasmus Teachnig Staff Mobility, Wirtschaftsuniversitat Wien, Austra.
•    April. 2014 – A weekly scholarship, The Marshall Bennett Institute of Real Estate Roosevelt University, Chicago, USA.
•    May 2014 - Erasmus Teachnig Staff Mobility, Uniwersity of Malaga, Spain.
•    May 2015 - Erasmus Teachnig Staff Mobility, Uniwersity of Malaga, Spain.

Awards:
•    Oct 2015, Award: The Third Rector’s Award for Scientific Achievements in 2014. Cracow University of Economics, Krakow 2015.
•    Oct 2014, Award: The Third Rector’s Award for Scientific Achievements in 2013. Cracow University of Economics, Krakow 2014.
•    Oct 2013, Award: The Second Rector’s Award for Team Didactic Achievements in 2012. Cracow University of Economics, Krakow 2013
•    Oct 2012, Award: The Third Rector’s Award for Scientific Achievements in 2011. Cracow University of Economics, Krakow 2012.
•    Oct 2011, Award: The Third Rector’s Award for Scientific Achievements in 2010. Cracow University of Economics, Krakow 2011.
•    May 2011, Award: The 2st prize in the academic contest for the best Ph.D. thesis defended in 2010 dealing with local government and decentralization issues organized by the Journal of “Samorząd Terytorialny", a Wolters Kluwer Business, Warsaw 2011. Re 4) Participation in scientific research

  Dr Małgorzata Zięba
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Opracowanie graficzne: Jarosław Szczurek

Komitet Redakcyjny

Dr Michal Głuszak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Agnieszka Małkowksa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Łukasz Strączkowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr Maciej J. Nowak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dr inż. Małgorzata Krajewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr inż. Anita Makowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr Anna Wojewnik-Filipkowska Uniwersytet Gdański
Dr inż. Jan Konowalczuk Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Mgr Paweł Nowakowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr Konrad Żelazowski Uniwersytet Łódzki

Wydawca

fuek logo pl Fundacja
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie


ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Tel. (012) 293-74-64
Fax. (012) 293-74-89
NIP: 676-228-17-10
REGON: 356891865
KRS: 0000216824

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bank Pekao S.A. / 81124045331111000054325476